Avviksrapport maskinvare

 Beskriv ditt problem:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Beskriv nå problemet korrekt:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Spekuler vilt og uhemmet om årsaken til ditt problem:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Hvor alvorlig er problemet?
A. Lite___
B. Mindre___
C. Enda mindre___
D. Ubetydelig___

Hvilke symptom har problemet?
A. Starter ikke___
B. Fastfrosset___
C. Hengt seg___
D. Merkelig lukt___
E. Brenner___

Sitter støpselet til datamaskinen i kontakten?
Ja___ Nei___

Er datamaskinen slått på?
Ja___ Nei___

Har du forsøkt å fikse problemet selv?
Ja___ Nei___

Ble ting verre da?
Ja___

Har du “en venn” som “vet alt om datamaskiner” og har denne “vennen” forsøkt å fikse ditt problem?
Ja___ Nei___

Gjorde han det enda verre?
Ja___

Har du lest manualen?
Ja___ Nei___

Er du sikker på at du har lest manualen?
Kanskje___ Nei___

Er du 100% sikker på at du har lest manualen?
Nei___

Dersom du virkelig har lest manualen, tror du at du forstod den?
Ja___ Nei___

Dersom “Ja”, forklar da hvorfor du ikke kan fikse problemet selv.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Hva holdt du på med på det tidspunktet da problemet oppstod?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Dersom du svarte “Ingen ting”, forklar da hvorfor datamaskinen i det hele tatt var slått på.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Er du sikker på at du ikke innbiller deg at du har et problem?
Ja___ Nei___

Har du en videomaskin hvis klokke blinker med sifferene 12:00 eller 0:00?
Ja___ Hva er en video?___

Har du et eksemplar av “PC For Dummies”?
Ja___ Nei___

Har du et uhildet vitne til ditt problem?
Ja___ Nei___

Har du i det hele tatt noen elektriske apparater som fungerer?
Ja___ Nei___

Finnes det noen andre du kan legge skylden på vedrørende ditt problem?
Ja___ Nei___

Har du dunket på oversiden av datamaskinen?
Ja___ Nei___

Brenner datamaskinen?
Ja___ Ikke ennå___

Dato: _________________    Innrapportert av:____________________________

One thought on “Avviksrapport maskinvare”

  1. Hallais!
    Er det mogleg å få ein Print-funksjon på artikklane?

    BTW; eg har lånt 17-enkle trinn for å tenne bål av deg og lagt inn på ullavik.com, sjølvsagt har eg kreditert forfattaren!

Comments are closed.