Generelt om ulgen

Allle Ulg-arter er meget sky. Siste bekreftede observasjon var i 1878, da fiskeren Albert Torfinnsen observerte det man antar var en kystulg et stykke nord for Haugesund. Den hadde gått i garnet hans, men forsvant straks den kom seg løs. Den vendte tilbake etter en stund og satte hull i båten til Torfinnsen, som da gikk ned. Torfinnsen klarte med nød og neppe å berge seg i land på et skjær. Han ble først oppdaget 18 timer senere, svært forkommen. Vraket av fiskebåten viste tydelige tegn etter ulg-gevir.

Etter dette har det bare vært løse rykter og ubekreftede observasjoner.  Det går rykter om at det finnes innlandsulg i skogene i Sør-Trøndelag, men ingen har sålangt klart å ta bilde av den. Våren 2007 ble det fra en båt observert noe som kan være kystulg på mørekysten.

Ulgen er primært et flokkdyr. Den lever i familiegrupper på 4-8 dyr som jakter/samler mat sammen. Dersom en ulg blir frosset ut av flokken, streifer den rundt på leting etter nye revir, og kalles streifulg. Streifulg har ofte problemer med å skaffe nok mat, og kan derfor være svært aggresiv. Sent på 1800 tallet ble flere mennesker drept av streifulg i Eidskog kommune på østlandet. Det ble da satt igang organisert jakt på streifulg, men det er ikke dokumentert at de fant noen.

Stort sett er ulgen ett fredelig dyr, og det er sjelden man ser dem. Det har sålangt bare lykkes å få fotografert det som antas å være spor etter ulg.

1896

One thought on “Generelt om ulgen”

  1. Ej skal vertfall gjere mitt beste for å bevare ulgen, spesielt kystulgen i den norske faunaen i tida som kjem! Lat han leve!

Comments are closed.