Skogsulg (lupus alces silvae)

Leveområde:

Skogsulgen lever som navnet tilsier i i skogen. Den liker seg best i tett granskog, og den antas å ha sitt kjerneområde i de indre østlandsområder. Den har også vært observert over grensa til Sverige. Den er svært sjelden å se i åpent lende.

Utseende:

Skogsulgen kan best beskrives som en litt stor ulv med skålgevir (som innlandsulg, bare mindre). Den har poter som en ulv og spisse tenner, og en noe flatere snute enn ulven. Skogsulgen har også klør. Fra 0,75-1,25 meter høy som voksen. Kort hale. Den har brun pels med grå flekker. Dyr som er yngre enn 2 år har helt brun pels.

Gemytt:

Skogsulgen er middels aktiv.  Den kan bevege seg i stor hastighet, men den hindres av geviret i tett underskog/kratt. Klatrer ogte i trær, så der er liten vits i å klatre opp i et tre for å gjemme seg for en skogsulg.  Hovedsaklig nattaktiv.

Som alle andre ulgarter liker den å ha det behagelig. Den liker ikke snø, og kan som kystulgen gå i hi vinterstid. Den går ikke i dvale, men aktiviteten er lav i vintermånedene.

Matvaner:

Skogsulgen eter stort sett gnagere, bær og røtter. Den sier heller ikke nei takk til geiter om den skulle klare å få fatt i det. En del av de skader på tamdyr som tilskrives ulv og bjørn skyldes nok også ulgen. Skogsulgen samler mat til vinteren i hulene sine ved å grave den ned. Vinterdietten består helst av gress og nøtter.