Den midt-norske innlandsulgen (lupus alces interius)

Leveområde:Den midt-norske innlandsulgen lever som navnet tilsier i midt-norge, et stykke fra kysten. Den liker seg best i eldre barskog, der den lett finner ly for vær og vind.Gemytt:Innlandsulgen er et bedagelig dyr. Den kan virke noe klossete inne blant trærne, men den stiger majestetisk frem over gressletter og andre åpne områder. Aktiv både dag og natt, men primært et skumringsdyr.Som alle andre ulgarter liker den å ha det behagelig. Den kan ikke fordra å bli kald på føttene, og får den snø eller vann på magen kan den bli helt rabiat. (se slagulg/streifulg).

Utseende:

Den midtnorske innlandsulgen kan best beskrives som en litt stor ulv med skålgevir. Omtrent som en elg, bare mindre. Tenk senket elg. Den har klauver og spisse tenner, og en noe flatere snute enn ulven. Fra 1-1,5 meter høy som voksen. Lang hale. Brun og grå pels, unge dyr har helt grå pels.

Matvaner:

Stort sett planteeter, men kan ta enkelte smådyr som hare og mus om vinteren. Liker bark og skudd på løvtrær, samt skudd på bartrær og gress. Sier heller ikke nei takk til poteter og gulrøtter. Enkelte steder er bøndene svært plaget med ulg i åkeren.