Karttegn

Forklaring til karttegn. Jeg finner stadig oftere kart uten tegnforklaring, så her er noen av de vanligste. Flere blir lagt til etterhvert.

 

Symbol

Forklaring

clip_image001

Høydekurver. Stiplede kurver er hjelpekurver som viser konturer i terrenget, men som ikke er høye nok til å nå neste kurve. Tykke kurver er tellekurver, står vanligvis per 100 meter.

Høydetall i meter over havet. Blå farge står på vann og angir høyden ved normal vannstand. Svart farge står på topper og angir høyde på høyeste punkt.

clip_image002

Bygninger

clip_image003

Kraftlinje

clip_image004

Gjerde, ikke passerbart

clip_image005

Steingjerde

clip_image006

Stup eller skrent

Steinur eller blokkfelt

clip_image007

Skytebane, pilen angir skuddretning

clip_image008

Hovedveg

Offentlig veg

Privat veg

Traktorveg

clip_image009

Jernbanelinje/trikkelinje

clip_image010

Sti av varierende størrelse og tydelighet

clip_image011

Viktig eiendomsgrense, annen grense

clip_image012

Parkeringsplass

clip_image013

Tettbebygd område

clip_image014

Kirkegård

clip_image015

Fulldyrket mark

Dyrket mark

clip_image016

Åpent område

Halvåpent område

clip_image017

Grustak

clip_image018

Åpent vann

clip_image019

Elv, bekk. Tykkere strek=mer vann

clip_image020

Myr

 

 

Utydelig myr

 

Farlig myr