Brød er farlig

Forskning på brød viser at:
1. Mer enn 90% av alle dømte kriminelle er brukere av brød.
2. Hele 50% av alle barn som vokser opp i hjem der det konsumeres brød ligger under gjennomsnittet på standardiserte IQ-tester.
3. På 1700 tallet, da så godt som alt brød ble produsert i hjemmene, var gjennomsnittlig levealder 50 år, spedbarnsdødeligheten var uakseptabelt høy, mange kvinner døde i barselseng og sykdommer som tyfus, gul feber og influensa herjet hele nasjoner.
4. Mer enn 90 prosent av alle voldshandlinger utføres innen 24 timer etter inntak av brød.
5. Brød er laget av en substans som kalles “deig”. Det er bevist at så lite som 500g deig kan kvele en mus. Gjennomsnittsnordmannen eter mer en dette i løpet av en måned.
6. Primitive stammesamfunn som ikke har tilgang på brød, har en betydelig lavere forekomst av kreft, Altzheimer, Parkinson og osteoporose.
7. Der er bevist at brød skaper avhengighet. Forsøkspersoner som ble nektet tilgang på brød og bare fikk vann å spise tagg om brød etter så lite som 2 døgn.
8. Brød er ofte en innfallsport, som leder brukeren til hardere stoffer som smør, syltetøy, peanøttsmør og til og med nugatti.
9. Brød har en beviselig evne til å absorbere vann. Siden menneskekroppen består av mer enn 90 prosent vann, kan inntak av brød føre til at kroppen blir overtatt av denne absorberende matvaren, og du kan bli forvandlet til en vasstrukken, klissete brødpuddingperson.
10. Nyfødte spedbarn kan kveles av brød.
11. Brød bakes på temperaturer opp til 250 grader celsius. Slike temperaturer kan drepe et voksent menneske på mindre enn 1 minutt.
12. De fleste brødbrukere er fullstendig ute av stand til å skille mellom signifikante vitenskapelige fakta og meningsløst statistisk vrøvl.

I lys av disse skremmende fakta er det kommet forslag om følgende strakstiltak:
1. Slutt på alt salg av brød til mindreårige.
2. En landsomfattende “Nei til toast” kampanje, med både fjernsynseksponering og plakater.
3. 300% skatt på alt salg av brød for å betale for alle de skadene og utgiftene bruk av brød påfører samfunnet.
4. Ingen bilder av mennesker, dyr eller primærfarger (som kan appellere til barn) kan brukes i markedsføring av brød.
5. Opprettelse av brødfrie soner rundt skoler og barnehager.