Kvednhuset i Loknaelva restaureres

Eller kvernhuset som det heter på pent

Fotografert en vindstille kveld tidlig i september 2013.

2013090419-19-25-36-2

Trasten gjer seg klar for sin eigen versjon av “Charterfeber”. Den tøffe gjengen øverst på høgspentkablane, mens dei meir forsiktige sitt på jordledningen under.

2013090419-19-23-50

Kloppen over elva er satt i stand og utvidet en smule for å gjøre overfarten tryggere, og kanskje etterhvert gjøre det mulig å krysse med rullestol iht regler for universell utforming og sånn

2013090419-19-24-08

2013090419-19-44-30

Restaurereing av demingen er påbegynt, bl.a. er elveløpene rensket for kvist etc.

 

2013090419-19-24-11-2

Materialene ligger klar. Det skal skiftes kledning, dør og bygges ny renne fra toppen av demningen og ned til kvernkallen, altså den delen som fanger elvas kraft og får steinene til å gå rundt. Videre skal selve kvernkallen byttes da den var sterkt angrepet av råte, og taket skal repareres.

2013090419-19-27-16

Fra nord. Den gamle renna er helt borte, og kvernkallen er tatt bort for å ta mål til ny. Døra var også ødelagt. Som vi ser er undertaket skiftet og takhellene lagt på plass igjen.

2013090419-19-31-02

Matesystem for korn. Her mangler det deler som må rekonstrueres.2013090419-19-31-17

Kvernsteinene (møllesteinene) har vært skiftet i årenes løp minst en gang. De som ligger her nå ryktes å være i god stand, det samme kan desverre ikke sies om gulvet som må skiftes og forsterkes.

2013090419-19-32-122013090419-19-32-32

Veggene bærer preg av ungdommens skriblerier i nyere tid.