Kursplan for L-Vaffel

Tidligere Vaffel B

 • Forutsetter bestått:
 • Friluftsutsjekk barmark
 • Vaffelstekemaskinutsjekk
 • K-Vaffel eller Vaffel C
 • Kult-utstyr-utsjekk
 • Gutta-på-tur-utsjekk
 • Rosa utsjekk
 • Gul overledning

Leksjon 1: Sikkerhetskontroll av vaffelstekemaskin.

 • Kontroller maskinens elektriske kabel for sår og sprekker.
 • Sjekk at hengslemekanismen er intakt og at den glir lett.
 • Sjekk at maskinens utside er ren og at det ikke er sprekker i dekselet.
 • Kontroller at stekeflatene er rene og fri for skader. Unngå bruk av vaffelstekemaskiner med teflonbelegg som flasser.
 • Stek en prøvevaffel, og sjekk at maskinen steker jevnt. Juster en eventuell termostat om nødvendig.
 • Kontroller om håndtakene blir ubehagelig varme, og instruer i så fall vaffelsteker i bruk av grytelapp/hansker.

Leksjon 2: Ledelse av et vaffellag.

Et vaffellag består av minst 2 personer, en som steker og en som lager røre og stabler stekte vafler. Også benevnt som vaffelsteker og daljert. Man rullerer på rollene.

Leksjon 3: Sikkerhetsregler ved vaffeltilberedning:

 • Søl skal tørkes opp umiddelbart for å unngå fallskader.
 • Bruk jordet stikkontakt, og fortrinnsvis en kurs med jordfeilbryter.
 • Kontroller vaffelstekemaskinens elektriske tilførselsledning.
 • Sørg for at vaffelstekemaskinen står støtt og ikke kan falle ned.
 • Ha vann tilgjengelig for behandling av brannskader.
 • Ved bruk av feltvaffeljern, følg regler for bålsikkerhet, egen leksjon.

Leksjon 4: Behandling av typiske brannskader i forbindelse med vaffeltilberedning.

 • Identifikasjon av vaffelmønster i hender og brente tunger.
 • Om fallskader etter søling av vaffelrøre, behandling og forebyggende tiltak.

Leksjon 5: Behandling av for stort vaffelinntak.

Leksjon 6: Bruk av feltvaffeljern

 • Bålkunnskap.
 • Glør, lang oppvarmingstid.
 • Bruk av hansker, faren for brannskader.

Leksjon 7: Alternative oppskrifter.

Hver deltaker må medbringe egen oppskrift, denne skal lages og demonstreres for resten av kursdeltakerne. Oppskriften må sendes inn for godkjenning senest 14 dager før kurset sammen med bilde av resultat. Det kreves et visst minimum av originalitet. Særs originalt tilbehør kan kvalifisere, men det skal alltid leveres en komplett oppskrift.

Leksjon 8:

Vedlikehold av vaffelstekemaskin og tilhørende utstyr.

Leksjon 9:

Vaffelrapport. Vaffeltype, antall vafler stekt, antall spiselige vafler som resultat, eventuelle restvafler og hva som er gjort med dem.